درباره ما


شرکت توسعه پدیده فانوس مکران با اعضایی که بیش از سه دهه تجربه در زمینه تولید و تجارت آبزیان دارند تشکیل گردید.
این شرکت به صورت تخصصی در زمینه آبزیان فعالیت دارد و تمرکز آن بر فعالیت بر این بخش است.لیکن از سایر بخش های مرتبط با صنایع غذایی غافل نمانده ودر آن مسیر نیز گام برخواهد داشت.
این شرکت در زمینه های زیر فعالیت دارد.
-فرآوری، بسته بندی و انجماد انواع آبزیان
-تولید انواع کنسرو به ویژه کنسرو ماهی تن
-صادرات انواع محصولات دریایی از جمله میگو، ماهی یال اسبی، ماهی مرکب، مار ماهی و..... و انواع گونه هایی که قابلیت صادرات داشته باشند.
-واردات انواع آبزیان تجاری و صنعتی
-مشارکت در فعالیت های مرتبط
-بازاریابی داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت های تولیدی و بازرگانی