مطالب


مجله اینو فیش

مجله اینو فیش      

راهنمای ثبت نام شرکت خارجی در گمرک چین جهت صادرات

راهنمای ثبت شرکت های خارجی در سایت گمرک چین سایت cifer      

معرفی شرکت

معرفی شرکت      

گزارش تحلیلی وضعیت صنعت کنسرو ماهی

گزارش تحلیلی وضعیت صنعت کنسرو ماهی      

پوشش ریسک صادرات کالا-خدمات و سرمایه گذاری به همراه تضمین تامین مالی

پوشش ریسک صادرات کالا-خدمات و سرمایه گذاری به همراه تضمین تامین مالی      

چین یکی از مقاصد صادراتی آبزیان ایران

کشور پهناور چین به عنوان یکی از مهمترین مقاصد صادرات آبزیان ایران شناخته می شود